Čtvrtek 18. ledna 2018

Kultura

Památky:

  • Zvonice z r.1901.
Zvonice
  • Kaplička z 20.let min. stol zasvěcená P.Marii Lurdské s lidovými freskami.
  • Dva objekty bývalých mlýnů.
  • Hřbitov
  • Kaple Sv. Alžběty, patronky obce, postavená v r. 2001 díky rodákům žijícím v Kanadě.

Kulturní a společenské vyžití:

  • Fotbalové hřiště, hřiště pro volejbal a tenis
  • Kulturní dům

 

Název Vyvěšeno Sňato
ARCHIV
   Na Žeravjanských lůkách 20.4.2015 26.4.2015