Úterý 30. listopadu 2021

Oznámení

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ V OBCI ŽERAVINY
Projekt si klade za cíl vytvořit bezpečné podmínky pro přemísťování osob v obci Žeraviny podél silnice III. třídy číslo 4992 bez negativního vlivu na udržitelnou spotřebu přírodních zdrojů. Předmětem projektu je rekonstrukce chodníků i realizace dalších opatření v podobě místa pro přecházení a jeho osvětlení, která přispějí ke zvýšení bezpečnosti v obci. Realizací dojde také k lepšímu zpřístupnění autobusové zastávky její rekonstrukcí a občanské vybavenosti osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
Projekt Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Žeraviny je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014965

 

Termín realizace projektu: 2020–2021
Název Vyvěšeno Sňato
   MAS Strážnicko - Podpora nových projektů na Strážnicku 25.11.2021 31.12.2021
   Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Žeraviny 18.11.2021