Neděle 18. března 2018
Název Vyvěšeno Sňato Účinnost od
ARCHIV
   OZV 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 26.2.2018 14.3.2018
   OZV 1/2017 - zrušovací vyhláška k OZV 7/2015 28.12.2017 13.1.2018
   OZV 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 28.12.2017 13.1.2018
   Zrušovací vyhláška - OZV č. 4/2016 1.12.2016 16.12.2016
   OZV č.3-2016 - O nočním klidu 24.8.2016
   OZV č.2-2016, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci 24.8.2016
   OZV č.1-2016 - Požární řád 6.4.2016
   OZV č.7-2015 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 16.12.2015
   OZV č.8-2015 - O místním poplatku ze psů 16.12.2015
   OZV č.2-2015 - O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavením odpadem na území obce Žeraviny 16.4.2015
   OZV č.3-2015 - Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Žeraviny 16.4.2015
   OZV č.4-2015 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 16.4.2015
   Nařízení obce - Tržní řád č.1-2014 15.12.2014
   Směrnice č. 1-2014 - Vnitření organizační směrnice pro zpracování a oběh účetních dokladů a Dotadatek č. 1 15.12.2014
   Směrnice č. 2-2014 - O cestovních náhradách 15.12.2014
   Směrnice č. 3-2014 - Ke schvalování účetní závěrky obce Žeraviny 15.12.2014
   Směrnice č. 4-2014 - Spisový skratační řád 15.12.2014
   Směrnice č. 5-2014 - Organizační řád 15.12.2014
   Směrnice č. 6-2014 - O provádění inventarizace 15.12.2014
   Směrnice č. 7-2014 - Odepisování dlouhodobého majetku 15.12.2014
   Směrnice č. 10-2014 - Podrozvahová evidence 15.12.2014
   Směrnice č. 9-2014 - O zabezpečení zákona o finanční kontrole 15.12.2014
   Směrnice č. 11-2014 - Opravné položky 15.12.2014
   Směrnice č. 8-2014 - Evidence veř.zakázek a zadávání veř.zakázek malého rozsahu 15.12.2014
   Krizový štáb obce 4.12.2006