Čtvrtek 22. února 2024

Statistika roku 2022

ke dni 12.12.2022 bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu celkem 192 obyvatel

 • narození             4
 • úmrtí                   4
 • přihlášeni          11
 • odhlášeni          14

Složení obce:

 • muži                  84
 • ženy                  78
 • děti (0 - 18 let)  28
 • cizinci                 2

Nejmladší občan má 8 měsíců

Nejstarší občan má 95 let

Průměrný věk obyvatel je: 45,40 let

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statistika roku 2021

ke dni 31.12.2021 bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu celkem 195 obyvatel

 • Narození       1
 • úmrtí             3
 • přihlášení    14
 • odhlášeni      2

Složení obce:

 • muži:                 86
 • ženy:                 82
 • děti (0 - 18 let): 27

Nejmladší občan má 10 měsíců

Nejstarší občan má: 94 let

Průměrný věk obyvatel obce je: 46 let

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statistika roku 2020

ke dni 31.12.2020 bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu celkem 185 obyvatel

 • narození     4
 • úmrtí           3
 • přihlášení    5
 • odhlášeni    5

Složení obce:

 • muži:                 83
 • ženy:                 80
 • děti (0 - 18 let): 22

Nejmladší občan má 1 měsíc

Nejstarší občan má: 94 let

Průměrný věk obyvatel obce je: 47 let

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statistika roku 2019

ke dni 31.12.2019 bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu celkem 184 obyvatel

 • narození:  1
 • úmrtí:        1
 • přihlášení: 2
 • odhlášení: 4

 

Složení obce:

 • muži:                 83
 • ženy:                 84
 • děti (0 - 18 let): 17

Nejmladší občan má 8 měsíců

Nejstarší občan má: 93 let

Průměrný věk obyvatel obce je: 47 let

---------------------------------------------------------------------------------------

Statistika roku 2018

ke dni 31.12.2018 bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu celkem 186 obyvatel

 • narození:  4
 • úmrtí:        2
 • přihlášení: 7
 • odhlášení: 13

 

Složení obce:

 • muži:                 82
 • ženy:                 84
 • děti (0 - 18 let): 20

Nejmladší občan má 3 měsíce

Nejstarší občan má: 92 let

Průměrný věk obyvatel obce je: 46 let

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statistika roku 2017

ke dni 31.12.2017 bylo  v obci přihlášeno k trvalému pobytu celkem: 190 obyvatel

 • narození:    2
 • úmrtí:          3
 • přihlášení:  2
 • odhlášení:  1

 

Složení obce:

 • muži:                  85
 • ženy:                  82
 • děti (o - 18 let):  23

Nejmladší občan má 6 měsíců

Nejstarší občan má 91 let

Průměrný věk obyvatel obce je 45 let

-----------------------------------------------------------------------------------------

Statistika roku 2016

ke dni 31.12.2016 bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu celkem:  190 obyvatel.

 • narození:      0
 • úmrtí:            2
 • přihlášení:   10
 • odhlášení:   10

 

Složení obce:

 • muži:         82
 • ženy:         85
 • děti:           23

Nejmladším občan má 2 roky

Nejstarším občan má 90 let

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statistika roku 2015

ke dni 31.12.2015 bylo v obci přihlášeno k trv.pobytu celkem 192 obyvatel

 • narození:      0
 • úmrtí:            5
 • přihlášení:   10
 • odhlášení:     7

Složení obce:

 • muži:            80
 • ženy             85
 • děti:              27

Nejmladším občan má 1 rok

Nejstarším občan má 89 let

----------------------------------------------------------------------------------------

Statistika roku 2014

ke dni 31.12.2014 bylo v obci přihlášeno celkem 194 obyvatel

 • narození:          2
 • úmrtí:                3
 • přihlášení:         2
 • odhlášení:       4

 

Složení obce:

 • muži:                84
 • ženy:                83
 • děti:                  27

 

Nejmladším občan - 0 let

Nejstarším občan - 94 let

 

 

 

Žeravinský občasník 2009

Statistika roku 2009

Ke dni 1.1.2009 bylo v obci přihlášeno 195 obyvatel
K 30.11.2009 je v obci přihlášeno:194 obyvatel
 • Narození......0
 • Úmrtí...........3
 • Přihlášeni.....6
 • Odhlášeni.....4
Složení obce:
 • Muži.........96
 • Ženy.........98
Průměrný věk:
 • Ženy......42,41
 • Muži......40,86
Celkový průměrný věk v obci: 41,64
Nejstarším občan – 89 let
Nejmladším občan – 1 rok

V roce 2009 získala obec dotaci na zřízení pracoviště CZECH POINT ve výši 82 000,- . Bylo pořízeno předepsané technické vybavení pracoviště a v nejbližší době bude v provozu. Občané, kteří potřebují napě. – výpis z listu vlastnictví z Katastrálního úřadu, již nebudou muset cestovat do Hodonína, a výpis získají na Obecním úřadu v Žeravinách.

Další možné výstupy z CZECH POINTU :

 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona /§72/
 • Žádost o výpis nebo opis z rejstříku trestů
 • Výpis z bodového hodnocení řidičů
 • Vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autogramů
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Autorizovaná konverze dokumentů

Vydal: Obecní úřad v Žeravinách dne 10.12.2009Novoroční přání 2010

Přání


Vážení občané Žeravin,

Dovolte, abychom Vám popřáli příjemné a klidné prožití svátků vánočních a při vstupu do roku 2010 hodně zdraví, štěstí a Boží požehnání.

 

zastupitelstvo obce Žeraviny

 


 

Kluziště v Žeravinách - zima 2009

I v letošním roce bylo v provozu kluziště na sportovním hřišti. Mladým i starším mužům z obce, kteří byli tak ochotní, že nelitovali času a námahy se i přes velké počáteční obtíže zdařilo kluziště vyrobit a udělat tak něco pro děti i dospělé v obci Žeraviny.

 Informace o třídění a odvozu odpadů

Co do kontejnerů patří a co ne?

PLASTY - žlutý kontejner, žluté pytle. Vývoz - vždy první úterý v měsíci
ANO NE
PET láhve Mastné a silně znečištěné obaly
Sáčky PVC, linolea
Folie Plastové trubky
Polystyren Textil z umělých vláken
Kelímky, tácky Plastové obaly od chemikálií
Další plastové výrobky Guma, pneumatiky, molitan

PAPÍR - modrý kontejner, modré pytle. Vývozprvní úterý v měsíci.
ANO NE
Kancelářský papír Voskový a uhlový papír
Sešity Obvazy
Noviny a časopisy Hygienické vložky
Reklamní letáky Použité papírové kapesníky
Krabice a karton Tetra pack
Lepenka Mokrý , mastný a znečištěný papír

SKLO - vývoz čtvrtletně
Bílé sklo - bílý kontejner. Barevné sklozelený kontejner
ANO NE
Skleněné láhve od nápojů Skleněné láhve od chemikálií a nebezpeč.látek
Skleněné nádoby Zrcadla
Tabulové sklo Drátěné sklo, autosklo
Skleněné střepy Keramika, porcelán

Nebezpečný odpad: Televizory, radia, ledničky, pračky, mikrovlnky, varné konvice, počítače, tiskárny, autobaterie, zářivky, barvy, ředidla, rozpouštědla, postřiky, hnojiva, staré léky,vyjetý olej, maziva, olejové filtry, tonery, baterie, fotochemický odpad.
Upozornění. V případě nákupu nového elektrospotřebiče, prodejce odebírá zpět vysloužilý kompletní spotřebič.

Ostatní velkoobjemový odpad: jde o komunální odpad pouze z domácností, takový, který se nevejde do popelnic. Napě. starý nábytek, koberce, matrace, PVC, linolea, molitan, staré textilie,
Nepatří sem: stavební suť, kamení beton, azbest.


Oprava fasády kaple s. Alžběty

Kaple sv. Alžběty byla postavena v roce 2001. Již v roce 2003 začala opadávat omítka a zatékalo do celé stavby. Bylo nutno provést oplechování štítů a opravu fasády. Zatékání však pokračovalo z důvodu špatně osazených soklů z tzv. umělého pískovce, což jsou obarvené betonové dílce.

V blízkém okolí není znám případ, kdy bylo nutno opravovat fasádu po třech letech a po osmi letech ji úplně obnovovat, ať už jde o stavby soukromé nebo veřejné. V sousední obci Kozojídky byla kaple sv. Martina postavena v roce 1969 a po 40ti letech je pouze zaprášená a nevyžaduje žádné opravy.

Celková cena stavby kaple činila 3. 411. 390,- . Na tuto stavbu přispěl nejenom pan Leták a krajané z Ameriky, ale i občané ze Žeravin a okolních obcí. Již v roce 2001 písemně upozorňoval architekt Ing Vajčner na špatně provedené práce na fasádě kaple, a na nutnost ihned uplatňovat reklamaci na tyto práce.

Také šedobílá barva fasády po osmi letech působila dojmem staré stavby a velmi připomínala doby totalitního režimu, kdy všechny fasády byly pouze šedobílé. Taky z tohoto důvodu byla zvolena žlutá barva. Oprava fasády si vyžádala k dnešnímu dni 291 599,- . Z toho 200 000,- získala obec z dotací Jihomoravského krajského úřadu a zbývající částka byla hrazena finančními prostředky z daru pana Letáka.

Kaple

 

Akce pro děti v roce 2009

ČervenDětský den na hřišti, soutěže, opékání, občerstvení.Zvonice

V letošním roce byly zrestaurovány obrazy tří světců na zvonici v Žeravinách - sv. Alžběty, sv. Floriana a sv. Antonínka. Tyto obrazy restauroval pan Arnošt Brázdil z Vacenovic. Taky byla opravena fasáda, kterou prováděli p. Gajdoštík Josef. a p. Domanský Aleš. Bylo provedeno vyčištění a úklid uvnitř zvonice, současně byly zakoupeny kamenné nádoby a osazeny okrasnými rostlinami a umístěny u zvonice. Celková částka za opravu zvonice činila 34.596,- Kč. Obecní úřad tímto děkuje všem, kteří se brigádnicky podíleli na tomto díle.
Zvonice Zvonice Zvonice Zvonice


Policie České republiky radí seniorům

Vážený seniore,
Tímto článkem, který je určen právě vám, chceme předejít trestné činnosti, kterou pachatelé páchají právě na osobách vašeho věku. Velmi snadno využijí vaší důvěřivosti a snahy pomoci. Proto vám poskytneme alespoň základní rady, jak nenaletět podvodníkům, kteří vás mnohdy okradou o veškeré životní úspory. Podvodníci zkoušejí různé léčky a nástrahy a vyskytují se na celém našem území, to znamená, že můžou kdykoliv zazvonit i u vašich dveří.

V případě, že u vašich dveří zazvoní cizí osoba, není nutné ihned vstupní dveře otvírat. Počáteční informace můžete klidně vyřídit i přes zavřené dveře, nebo pootevřené okno. Jakmile dveře otevřete, pro podvodníka už není

Název
   Žerainský občasník - srpen 2022