Neděle 01. října 2023

Úřední deska Obce Žeraviny je umístěna na veřejně přístupném místě na budově OÚ u vchodu do obecního úřadu.

Informace o zveřejňování dokumentů finančního hospodaření Obce Žeraviny:

Dokumenty finančního hospodaření  (návrh rozpočtu, rozpočet, rozpočtová opatření, návrh střednědobého výhledu rozpočtu, střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet obce) jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách obce:  www.zeraviny.cz ve složce "Úřední deska"

Dokumenty finančního hospodaření DSO ČOV Velička, DSO Mikroregion Strážnicko (návrh rozpočtu, rozpočet, rozpočtová opatření, návrh střednědobého výhledu rozpočtu, střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet) jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách obce: www.zeraviny.cz ve složce   "Úřední deska"

Do listinné podoby je možné nahlédnout v úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu v Žeravinách.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název Vyvěšeno Sňato Účinnost od
   Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území 29.8.2023 15.10.2023
   Tabulka s daty nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků 29.8.2023 31.12.2023
   NIV brožura - k tabulce s daty nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků 23.2.2023 31.12.2023
   Veřejná vyhláška - výzva z Katastrálního úřadu 14.2.2023 14.2.2024
   Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 3.11.2022 29.2.2024
   Tabulka s daty nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků 23.2.2022 31.12.2023
   Tabulka s daty nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků 22.9.2021 31.12.2023
   Seznam nemovitostí, nacházejících se na území naší obce, u nichž není dostatečně určený vlastník 4.3.2020 31.12.2023
   Schválený rozpočet obce Žeraviny na rok 2013 26.4.2016
   Schválený rozpočet obce Žeraviny na rok 2016 21.12.2015
   Schválený rozp.výhled obce Žeraviny na r. 2018 - 2018 21.12.2015
   12.11.2014 - Usnesení ZO 12.11.2014
   Usnesení ZO do 8.9.2014 8.9.2014
   Schválený ZÚ obce Žeraviny za rok 2013 24.2.2014
   ČOV Velička - schválený rozpočet na rok 2014 18.12.2013
   Schválený rozpočet na rok 2014 9.12.2013
   Oznámení - Zásobování pitnou vodou z veř.studní 2.1.2013
   Závěrečný účet obce Žeraviny za r. 2011 12.3.2012
   Závěrečný účet obce Žeraviny za r. 2010 14.2.2011
   Schválený rozpiočet na rok 2012 14.2.2011
   Usnesení z ustavujícího zasedání ZO 8.11.2010
   Usnesení z ustavujícího zasedání ZO 2010 8.11.2010
   2010 - Výsledky voleb do ZO.docx 18.10.2010
   Ordinační doba . Dr.Chytilová Hr.Lhota
   Povinnosti vlastníků - Odstranění a ořez dřevin