Sobota 28. listopadu 2020

Koronavirus - informace JMK     (24.3.2020 - 31.12.2020)

https://koronavirus.jmk.cz/
 

Koronavirus - informace Ministerstva zdravornictví ČR   (24.3.2020 - 31.12.2020)

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

 

Úřední deska Obce Žeraviny je umístěna na veřejně přístupném místě na budově OÚ u vchodu do obecního úřadu.

Informace o zveřejňování dokumentů finančního hospodaření Obce Žeraviny:

Dokumenty finančního hospodaření  (návrh rozpočtu, rozpočet, rozpočtová opatření, návrh střednědobého výhledu rozpočtu, střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet obce) jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách obce:  www.zeraviny.cz ve složce "Úřední deska"

Dokumenty finančního hospodaření DSO ČOV Velička, DSO Mikroregion Strážnicko (návrh rozpočtu, rozpočet, rozpočtová opatření, návrh střednědobého výhledu rozpočtu, střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet) jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách obce: www.zeraviny.cz ve složce   "Úřední deska"

Do listinné podoby je možné nahlédnout v úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu v Žeravinách.

Název Vyvěšeno Sňato Účinnost od
   Pozvánka na VH DSO ČOV Velička 16.11.2020 2.12.2020
   Mimořádné opatření 14.10.2020 31.12.2020
   Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření do 31.12.2020 13.10.2020 31.12.2020
   Tabulka s daty nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků 20.8.2020 20.8.2021
   MZe - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 7.4.2020 31.12.2022
   Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie 1.4.2020 31.12.2020
   Informace o nakládání s odpadem v době epidemie COVID - 19 17.3.2020 31.12.2020
   Seznam nemovitostí, nacházejících se na území naší obce, u nichž není dostatečně určený vlastník 4.3.2020 31.12.2023
   Změny v uznávání jízdenek na železnici od 1.1.2020 16.12.2019 16.12.2020
   Příloha k Veř.vyhlášce - Opatření obecné povahy - č.j.41508-2019-MZE-16212 2.9.2019 31.12.2022
   Veř.vyhláška- Opatření obecné povahy č.j.41508-201--MZE-16212 2.9.2019 31.12.2022
   Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 4.4.2019 31.12.2022
   Schválený rozpočet obce Žeraviny na rok 2013 26.4.2016
   Schválený rozpočet obce Žeraviny na rok 2016 21.12.2015
   Schválený rozp.výhled obce Žeraviny na r. 2018 - 2018 21.12.2015
   12.11.2014 - Usnesení ZO 12.11.2014
   Usnesení ZO do 8.9.2014 8.9.2014
   Schválený ZÚ obce Žeraviny za rok 2013 24.2.2014
   ČOV Velička - schválený rozpočet na rok 2014 18.12.2013
   Schválený rozpočet na rok 2014 9.12.2013
   Oznámení - Zásobování pitnou vodou z veř.studní 2.1.2013
   Závěrečný účet obce Žeraviny za r. 2011 12.3.2012
   Závěrečný účet obce Žeraviny za r. 2010 14.2.2011
   Schválený rozpiočet na rok 2012 14.2.2011
   Usnesení z ustavujícího zasedání ZO 8.11.2010
   Usnesení z ustavujícího zasedání ZO 2010 8.11.2010
   2010 - Výsledky voleb do ZO.docx 18.10.2010
   Ordinační doba . Dr.Chytilová Hr.Lhota
   Povinnosti vlastníků - Odstranění a ořez dřevin