Neděle 18. března 2018
Název Vyvěšeno Sňato Účinnost od
   Seznam nemovitostí nacházejících se na území obce Žeraviny s nedostatečně identifikovanými vlastníky. 13.9.2017 31.7.2018
   Schválený ZÚ Mikroregionu Strážnicko za r. 2016 14.6.2017 14.7.2018
   Schválený ZÚ ČOV Velička za r. 2016 5.5.2017 28.4.2018
   Schválený ZÚ Obce Žeraviny za r. 2016 26.4.2017 30.4.2018
ARCHIV
   OZV 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 26.2.2018 14.3.2018
   Volby prezidenta ČR - výsledky hlasování za obec Žeraviny v 2.kole voleb 28.1.2018 28.2.2018
   Volby prezidenta ČR - výsledky hlasování za obec Žeraviny v 1.kole voleb 15.1.2018 28.2.2018
   Rozp.opatření ČOV Velička č.5 9.1.2018 31.1.2018
   Rozp.opatření Obce Žeraviny č.8 29.12.2017 31.12.2017
   OZV 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 28.12.2017 13.1.2018
   OZV 1/2017 - zrušovací vyhláška k OZV 7/2015 28.12.2017 13.1.2018
   Volby prezidenta ČR - oznámení doby a místa konání voleb 28.12.2017 27.1.2018
   Opatření obecné povahy - chráněný živočich bobr evropský 14.12.2017 30.12.2017
   Rozp.opatření ČOV Velička č. 4 5.12.2017 31.12.2017
   Rozp.opatření Obce Žeraviny č.7 5.12.2017 31.12.2017
   Volby prezidenta ČR - jmenování zapisovatelky volební komise 2.12.2017 27.1.2018
   Návrh rozpočtu Mikroregionu Strážnicko na r.2018 16.11.2017 6.12.2017
   Návrh střednědobého rozp.výhledu Mikroregionu Strážnicko na r. 2018- 2020 16.11.2017 6.12.2017
   Volby prezidenta ČR - stanovení min.očtu členů volební komise 13.11.2017 27.1.2018
   Veř.vyhláška - opatření obecné povahy - Min.zemědělství - odbor hosp.úpravy a ochrany lesů 8.11.2017 25.11.2017
   Návrh opatření obecné povahy - ochrana chráněného živočicha 8.11.2017 25.11.2017
   Rozp.opatření ČOV Velička č.3 6.11.2017 31.12.2017
   Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy - územní plán Žeraviny 1.11.2017 17.11.2017
   Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 1.11.2017 17.11.2017
   Oznámení - uzavírka silnice 30.10.2017 15.11.2017
   Opatření obecné povahy - povolení dočasné výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů 26.10.2017 15.11.2017
   Upozornění na nekompletní sady hlasovacích lístků 18.10.2017 21.10.2017
   E.ON - informace o odstranění a ořezu dřevin 16.10.2017 31.12.2017
   Oznámení místa a času konání voleb do PS Parlamentu ČR 5.10.2017 21.10.2017
   Rozp.opatření obce Žeraviny č.6 5.10.2017 31.12.2017
   Návrh opatření obecné povahy 25.9.2017 15.10.2017
   Jmenování zapisovatelky - volby do PS Parlamentu ČR 9.9.2017 21.10.2017
   Rozp.opatření Obce Žeraviny č.5 5.9.2017 31.12.2017
   Rozp.opatření ČOV Velička č.2 4.9.2017 31.12.2017
   Veřejná vyhláška - Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Žeraviny 23.8.2017 10.10.2017
   Odvolání doby zvýšeného nebezpečí požáru 22.8.2017 6.9.2017
   Stanovení počtu členů okrskové volební komise v Žeravinách 21.8.2017 22.10.2017
   Rozp.opatření Obce Žeraviny č.4 5.8.2017 31.12.2017
   Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 19.7.2017 30.9.2017
   Rozp.opatření Obce Žeraviny č.3 11.7.2017 31.12.2017
   Rozp.opatření Obce Žeraviny č.2 6.6.2017 31.12.2017
   Rozp.opatření ČOV Velička č.1 5.6.2017 31.12.2017
   Dražební vyhláška 29.5.2017 29.6.2017
   Návrh Záv.účtu Mikroregionu Strážnicko za r. 2016 23.5.2017 14.6.2017
   Schválený rozpočet ČOV Velička na r. 2017 5.5.2017 31.12.2017
   Schválený střednědobý výhled ČOV Velička na r. 2018 - 2019 5.5.2017 31.12.2017
   Rozp.opatření Obce Žeraviny č.1 3.5.2017 31.12.2017
   Veř.vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - FÚ 28.4.2017 29.5.2017
   Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od r.2017 28.4.2017 29.5.2017
   Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2017 28.4.2017 29.5.2017
   Schválený střednědobý výhled Obce Žeraviny na r. 2018 - 2019 26.4.2017 31.12.2017
   Schválený rozpočet Obce Žeraviny na r.2017 26.4.2017 31.12.2017
   Veřejná vyhláška - Magistrát města Přerova 10.4.2017 10.5.2017
   Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů 6.4.2017 31.12.2017
   Návrh Závěrečného účtu ČOV Velička za rok 2016 23.3.2017 8.4.2017
   Návrh rozpočtu ČOV Velička na rok 2017 23.3.2017 8.4.2017
   Návrh střednědobého rozp.výhledu ČOV Velička 23.3.2017 8.4.2017
   Návrh rozpočtu Obce Žeraviny na rok 2017 23.3.2017 8.4.2017
   Návrh střednědobého rozp.výhledu Obce Žeraviny na r.2018 - 2019 23.3.2017 8.4.2017
   Návrh Závěrečného účtu Obce Žeraviny za rok 2016 22.3.2017 6.4.2017
   Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu územního plánu Žeraviny 10.3.2017 2.5.2017
   Schválený rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2017 28.2.2017 31.12.2017
   Seznam nemovitostí, nacházejících se na území obce, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník....... 15.2.2017 31.12.2017
   Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na dodržování povinností vyplývajcích ze zákona č.458-2000 Sb 7.2.2017 30.4.2017
   Rozšířené úřední hodiny pro podání 16.1.2017 30.3.2017
   Nařízení státní veterinární správy 16.1.2017 30.3.2017
   Informace pro občany - nákaza ptačí chřipkou 6.1.2017 6.3.2017
   Pozvánka na Valnou hromadu HS Kněždub 4.1.2017 10.2.2017
   Návrh rozpočtu Mikroregionu Strážnicko na rok 2017 8.12.2016 29.12.2016
   Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Žeraviny 7.12.2016 30.12.2016
   Informace pro občany - kontrola technického stavu a provozu spalovacích zdrojů v domácnostech - 6.12.2016 30.5.2017
   Rozpočtové provizorium - pravidla rozp.provizoria Obce Žeraaviny na r.2017 30.11.2016 30.4.2017
   Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje Jm.kraje 20.10.2016 6.11.2016
   Upozornění vlastníkům pozemků - ořez dřevin 8.9.2016 8.11.2016
   Zveřejnění údajů - seznam nemovitostí nacházejících se na území naší obce, unichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlstník není označená dostatečně určitě 8.9.2016 8.11.2016
   Upozornění pro veřejnost - epidemie infekční žloutenky 6.9.2016 6.11.2016
   Jmenování zapisovatelky volební komise pro volby do zastupitelstev krajů 26.8.2016 8.10.2016
   Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků 23.8.2016 8.10.2016
   Veř.vyhláška - Společné jednání o návrhu územního plánu Žeraviny 22.8.2016 25.10.2016
   Volby do zastupitelstev krajů - stanovení min.počtu členů volební komise 8.8.2016 8.10.2016
   Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost 21.7.2016 5.8.2016
   Pozvánka na VH ČOV Velička - 15.6.2016 8.6.2016 15.6.2016
   Veř.vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 26.5.2016 2.6.2016
   Veř.vyhláška - Rozhodnutí - změna stavby před dokončením ......... 25.5.2016 11.6.2016
   Pozvánka na VH Mikroregionu Strážnicko 24.5.2016 1.6.2016
   Návrh záv.účtu ČOV Velička za rok 2015 16.5.2016 31.5.2016
   Veř.vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I.třídy 2.5.2016 20.5.2016
   Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 28.4.2016 30.5.2016
   Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 27.4.2016 14.5.2016
   Veřejná vyhláška - oznámení - zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje JMK 27.4.2016 14.5.2016
   Schválený rozpočet obce Žeraviny na rok 2013 26.4.2016
   Veř.vyhláška - oznámení oz zahájení řízení o změně stavby před dokončením........ 19.4.2016 5.5.2016
   Návrh Záv.účtu Obce Žeraviny za rok 2015 18.4.2016 3.5.2016
   Návrh Záv.účtu Mikroregionu Strážnicko za rok 2015 12.4.2016 30.4.2016
   Veř.vyhláška - Rozhodnutí povolení stavby vodního díla 11.4.2016 12.5.2016
   Veř.vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 6.4.2016 12.4.2016
   Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I. třídy 4.4.2016 14.4.2016
   Oznámení Stavebního úřadu Veselí n.M. 23.3.2016 30.3.2016
   Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 23.3.2016 29.3.2016
   Opatření obecné povahy 8.3.2016 15.3.2016
   Seznam nemovitostí u nichž osoba není označena dostatečně určitě........ 7.3.2016 30.4.2016
   Veř.vyhláška - oznámení o zahájení řízení o povolení k provedení stavby vodního díla 5.3.2016 31.3.2016
   Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - 29.2.2016 31.3.2016
   Návrh rozpočtu ČOV Velička na rok 2016 26.2.2016 14.3.2016
   Upozornění 17.2.2016 15.3.2016
   Veř.vyhláška - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí 16.2.2016 4.3.2016
   Oznámení obecné povahy 18.1.2016 5.2.2016
   Oznámení obecné povahy 18.1.2016 5.2.2016
   Oznámení obecné povahy 18.1.2016 5.2.2016
   Výběrové řízení na pozici 28.12.2015 29.1.2016
   Schválený rozpočet obce Žeraviny na rok 2016 21.12.2015
   Schválený rozp.výhled obce Žeraviny na r. 2018 - 2018 21.12.2015
   Návrh rozpočtu Mikroregionu Strážnicko na r. 2016 18.12.2015 3.1.2016
   Návrh rozpočtu na r.2016 3.12.2015 20.12.2015
   Návrh rozp.výhledu na r. 2017 - 2018 3.12.2015 21.12.2015
   Seznam nemovitostí k 1.11.2015v KÚ Žeraviny, na nichž níní osoba - vlastník označena dostatečně určitě 30.11.2015 31.12.2015
   Odstávka systémů občanských průkazů a cestovních dokladů 19.11.2015 31.12.2015
   Rozhodnutí - povolení uzavírky silnice - Kozojídky 16.11.2015 15.5.2016
    Veř.vyhláška - o projednávání návrhu zadání územního plánu Žeraviny 13.11.2015 16.12.2015
   Návrh zadání územního plánu Žeraviny 13.11.2015 16.12.2015
   Veř.vyhláška - Návrh opatření obecné povahy 17.8.2015 2.9.2015
   Návrh opatření obecné povahy- příloha č.1 17.8.2015 2.9.2015
   Návrh opatření obecné povahy- příloha č.2 17.8.2015 2.9.2015
   Návrh opatření obecné povahy- příloha č.3 17.8.2015 2.9.2015
   Návrh opatření obecné povahy- příloha č.4 17.8.2015 2.9.2015
   Návrh opatření obecné povahy- příloha č.5 17.8.2015 2.9.2015
   Návrh opatření obecné povahy- příloha č.6 17.8.2015 2.9.2015
   Návrh opatření obecné povahy- příloha č.7 17.8.2015 2.9.2015
   Návrh opatření obecné povahy- příloha č.8 17.8.2015 2.9.2015
   Návrh opatření obecné povahy- příloha č.9 17.8.2015 2.9.2015
   Návrh opatření obecné povahy- příloha č.10 17.8.2015 2.9.2015
   Rozhodnutí - povolení uzaavírky - Kněždub 6.8.2015 22.12.2015
   Oznámení uzavírky silnice 3.8.2015 31.12.2015
   Písemná výžva - Pořízení kompostérů a štěpkovače pro obec Žeraviny 30.6.2015 17.7.2015
   Svolání VH ČOV Velička 18.6.2015 25.6.2015
   Nařízení Města Veselí n.M. č.1-2015 - záměr zadat zpracování lesní hosp.osnovy v zařizovacím obvodu LHO Veselí n.M. 9.6.2015 25.6.2015
   Výzva k podání nabídky na veř.zakázku malého rozsahu - Dětské hřiště v obci Žeraviny 28.5.2015 1.7.2015
   Oznámení - Usnesení Mě.ú.Veselí n.Mor. 27.5.2015 14.6.2015
   Záv.účet Mikroregionu Strážnicko 13.5.2015 4.6.2015
   Žádost o zveřejnění údajů - úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 12.5.2015 31.8.2015
   Příloha k žádosti o zveřejnění údajů......... 12.5.2015 31.8.2015
   Usnesení - dražební vyhláška 4.5.2015 19.6.2015
   FÚ - veřejná vyhláška 29.4.2015 2.5.2015
   Veř.vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby - Skupinový vodovod Horňácko 20.4.2015 20.5.2015
   Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - O místním poplatku ze psů 16.4.2015 2.5.2015
   Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 - O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládánín se stavebním odpadem na území obce Žeraviny 16.4.2015 2.5.2015
   Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 - kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Žeraviny 16.4.2015 2.5.2015
   Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 16.4.2015 2.5.2015
   Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňpvání komunálních odpadů 16.4.2015 2.5.2015
   Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a vzva k uplatnění připomínek 1.4.2015 22.6.2015
   Veř.vyhláška - oznámení návrhu Zásad územního rozvoje Jihomor.kraje........... 24.3.2015 12.6.2015
   Dražební vyhláška 10.3.2015 23.4.2015
   Návrh Záv.účtu obce Žeraviny za rok 2014 9.3.2015 25.3.2015
   Návrh ZÚ ČOV Velička za rok 2014 6.3.2015 22.3.2015
   Pozvánka na VH - ČOV Velička 25.2.2015 5.3.2015
   Seznam nemovitostí na území obce, kde není dostatečně označen vlastník 16.2.2015 17.3.2015
   Dražební vyhláška - vyrozumění 26.1.2015 28.2.2015
   Valná hromada - honební spol.Kněždub 14.1.2015 6.2.2015
   Usnesení ZO z 31.12.2014 1.1.2015 19.1.2015
   Usnesení ZO - 15.12.2015 16.12.2014 31.12.2014
   Veř.vyhláška č. 4/2014 - O rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek kom.odpadů 15.12.2014 31.12.2014
   Veř.vyhláška č. 2/2014 - Požární řád 15.12.2014 31.12.2014
   Veř.vyhláška č. 1/2014 - Nařízení obce - Tržní řád 15.12.2014 31.12.2014
   Veř.vyhláška č. 3/2014 - O místním poplatku za provoz........ 15.12.2014 31.12.2014
   Výstava betlémů 4.12.2014 15.12.2014
   Mikulášská besídka 4.12.2014 7.12.2014
   Vzdělávání pro občany 4.12.2014 20.12.2014
   Předvánoční posezení 4.12.2014 22.12.2014
   Návrh rozpočtu Mikroregionu Strážnicko na r. 2015 3.12.2014 19.12.2014
   Informace pro občany 2.12.2014 31.12.2014
   Dražební vyhláška 1.12.2014 30.1.2015
   Návrh rozpočtu ČOV Velička na rok 2015 28.11.2014 14.12.2014
   Návrh rozpočtu obce Žeraviny na rok 2015 28.11.2014 15.12.2014
   Pozvánka na schůzi ZO - 15.12.2014 18.11.2014 15.12.2014
   12.11.2014 - Usnesení ZO 12.11.2014
   Pozvánka na schůzi ZO 4.11.2014 12.11.2014
   Zápis z ustavujícího zasedání ZO 4.11.2014 4.12.2014
   Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného ZO 23.10.2014 3.11.2014
   a)Seznam nemovitostí...... 13.10.2014 14.12.2014
   b) Žeraviny 13.10.2014 14.12.2014
   Výsledky voleb do ZO v obci Žeraviny 11.10.2014 30.11.2014
   Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Žeraviny 11.10.2014 30.11.2014
   Usnesení ZO do 8.9.2014 8.9.2014
   Seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v kat.nemov.dostatečně určitě jako vlastník... 14.7.2014 14.12.2014
   Oznámení počtu volebních okrsků 3.7.2014 10.10.2014
   Oznámení o stanovení počtu členů ZO 3.7.2014 10.10.2014
   Oznámení o stanovení volebních obvodů 3.7.2014 10.10.2014
   Oznámení o stanovení min.počtu členů volební komise 3.7.2014 10.10.2014
   Oznámení o stanovení místa a době konání voleb do ZO 3.7.2014 10.10.2014
   Oznámení o určení zapisovatleky při volbách do ZO 3.7.2014 10.10.2014
   Obce v působnosti reg.úř.Veselí n.Mor. 1.7.2014 1.9.2014
   Počet podpisů na petici 1.7.2014 1.9.2014
   Náležitosti kandidátní listiny 1.7.2014 1.9.2014
   Volby do ZO - kandidatura 1.7.2014 1.9.2014
   Vzor kandidátní listiny 1.7.2014 1.9.2014
   Vzor petice 1.7.2014 1.9.2014
   Vzor prohlášení 1.7.2014 1.9.2014
   Návrh ZÚ ČOV Velička za r.2013 30.5.2014 15.6.2014
   Záv.účet Mikroregionu Strážnicko za rok 2013 22.5.2014 12.6.2014
   Záměr obce Žeraviny na odprodej pozemku p.č.14/3 12.5.2014 30.5.2014
   Záměr obce Žeeraviny na odprodej pozemku p.č.193/1 12.5.2014 30.5.2014
   Veř.vyhláška z FÚ - zpřístupnění k nahlédnutí.... 30.4.2014 3.6.2014
   Volby do EP - jmenování zapisovatelky 12.4.2014 24.5.2014
   Volby do EP - stanovení min.počtu členů vol.komise 24.3.2014 24.5.2014
   Výzva dle katastrál.zákona 20.3.2014 20.5.2014
   ...k výzvě dle kat. zák. 20.3.2014 20.5.2014
   Schválený ZÚ obce Žeraviny za rok 2013 24.2.2014
   Veř.vyhl.-opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postupo pro usmrcování kormorána velikého 20.2.2014 6.3.2014
   Návrh ZÚ obce Žeraviny za rok 2013 7.2.2014 24.2.2014
   Svolání VH HOnebního společenstva Hr.Lhota 14.1.2014 14.2.2014
   ČOV Velička - schválený rozpočet na rok 2014 18.12.2013
   Schválený rozpočet na rok 2014 9.12.2013
   Pozvánka na VH ČOV Velička 6.12.2013 18.12.2013
   Návrh rozpočtu Mikroregionu Strážnicko na r.2014 29.11.2013 15.12.2013
   Návrh rozpočtu ČOV Velička na r.2014 25.11.2013 11.12.2013
   Rozp.výhled ČOV Velička na r. 2015 - 2016 25.11.2013 11.12.2013
   Návrh rozp.výhledu na r.2015 - 2016 20.11.2013 9.12.2013
   Návrh rozpočtu obce Žeraviny na rok 2014 20.11.2013 9.12.2013
   Oznámení - Program rozvoje cest.ruchu Jm.kraje 19.11.2013 19.12.2013
   Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR v obci Žeraviny 26.10.2013 30.11.2013
   Jmenování zapisovatelky pro volby do PS Parlamentu ČR 5.10.2013 26.10.2013
   Stanovení min.počtu členů vol. komise do voleb do PS Parlamentu ČR 25.9.2013 26.10.2013
   Oznáímení místa konání voleb do PS Parlamentu ČR 25.9.2013 26.10.2013
   Veř.vyhláška - opatření obecné povahy 24.9.2013 26.11.2013
   Dražební vyhláška 12.9.2013 10.10.2013
   Návrh ZÚ Mikroregionu Strážnicko za rok 2012 4.6.2013 19.6.2013
   Záměr obce - odprodej obecních pozemků p.č.50,51,53,54 2.6.2013 19.6.2013
   Návrh ZÚ DSO ČOV Velička za rok 2012 1.6.2013 16.6.2013
   Oznájmení o zveřejnění ZÚ ČOV Velička 1.6.2013 16.6.2013
   Veř.vyhláška FÚ 29.4.2013 27.5.2013
   Záměr - schálení nájemní smlouvy s Rolnickou a.s. 10.4.2013 6.5.2013
   Mikroregion Strážnicko - Návrh rozpočtu na r.2013 26.3.2013 9.4.2013
   Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2013 26.3.2013 12.4.2013
   Záměr - odpordej pozemku p. Chromečkové 26.2.2013 20.3.2013
   Návrh ZÚ obce Žeraviny za rok 2012 8.2.2013 25.2.2013
   Oznámení o zveřejnění ZÚ za rok 2012 8.2.2013 25.2.2013
   Záměr obce pronajmout obchod firmě FOLGET 4.2.2013 21.2.2013
   Informace k 2.kolu prezidentských voleb 23.1.2013 27.1.2013
   Oznámení místa konání II.kola prezidentských voleb 14.1.2013 27.1.2013
   Oznámení FÚ 3.1.2013 31.1.2013
   Oznámení - Zásobování pitnou vodou z veř.studní 2.1.2013
   Pozvánka na 1.schůzku okr.volební komise 11.12.2012 19.12.2012
   Oznámení FÚ 11.12.2012 31.12.2012
   Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz........ 4.12.2012 19.12.2012
   Zveřejnění doby a místa konání prezidenstských voleb 26.11.2012 11.1.2013
   Návrh rozp.výhledu na r.2014-2015 16.11.2012 3.12.2012
   Návrh rozpočtu na rok 2013 16.11.2012 3.12.2012
   Záměr obce - zakonzervování místní knihovny 10.11.2012 3.12.2012
   Volby do kr.zastupitelstev 2012 - Výsledky hlasování v obci Žeraviny 13.10.2012 13.11.2012
   Zveřejnění doby a místa konání voleb do zastup.kr. v obci Žeraviny 27.9.2012 13.10.2012
   Valná hormada ČOV Velička 31.8.2012 14.9.2012
   DSO VH (2).pdf 13.6.2012 28.6.2012
   Záv.účet - Mikroregionu Strážnicko 11.6.2012 27.6.2012
   Žádost o předložení nabídky...... 23.4.2012 15.5.2012
   Návrh záv.účtu - DSO ČOV Velička 16.4.2012 6.5.2012
   Oznámení o zveřejnění ZÚ ČOV Velička 16.4.2012 6.5.2012
   Zpráva o přešzkoumání hospodaření ČOV Velička 16.4.2012 6.5.2012
   Veř.vyhláška FÚ 16.4.2012 16.5.2012
   Rozhodnutí hejtmana JmK - Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 16.4.2012 6.5.2012
   Rozhodnutí hejtmana JmK - Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 26.3.2012 26.4.2012
   Záměr obce o pronájmu kuchyně na KD 13.3.2012 2.4.2012
   Závěrečný účet obce Žeraviny za r. 2011 12.3.2012
   Návrh - závěrečný účet za rok 2011 17.2.2012 5.3.2012
   Oznámení o zveřejnění záv.účtu za rok 2011 17.2.2012 5.3.2012
   Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na r.2012 9.12.2011 27.12.2011
   Rozp.výhed Mikroregionu Strážnicko na r.2010-2014 9.12.2011 27.12.2011
   Návrh rozpočtu na rok 2012 3.12.2011 19.12.2011
   Návrh opatření obecní povahy 7.11.2011 24.11.2011
   vydani-OOP-ZUR-JMK_pruvodni-dopis_Rozdelovnik-.pdf 6.10.2011 24.10.2011
   vydani-OOP-ZURJMK_verejna-vyhlaska.pdf 6.10.2011 24.10.2011
   Dražební vyhláškaEX 348/02-289 27.7.2011 12.8.2011
   Opatření obecné povahy 25.7.2011 10.8.2011
   Mikroregion - Strážnicko - ZÚ 2010.doc 29.6.2011 15.7.2011
   Záměr obce na pronájem obec.pozemků firmě Šarovec 4.6.2011 20.6.2011
   Návrh záv.účtu DSO ČOV Velička za rok 2010 14.5.2011 30.5.2011
   Záměr obce na odprodej pozemků 13.4.2011 29.4.2011
   Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zúr JmK 2.3.2011 19.4.2011
   Oznámení ČSÚ ke sčítání luidu 1.3.2011 27.3.2011
   Závěrečný účet obce Žeraviny za r. 2010 14.2.2011
   Schválený rozpiočet na rok 2012 14.2.2011
   Návrh záv.účtu obce Žeraviny za rok 2010 28.1.2011 14.2.2011
   Směrnice - evidence veř. zakázek MR 12.1.2011 14.2.2011
   Oznámení o vydání zásad územ.rozvoje Jihomor.kraje 6.1.2011 30.10.2011
   Záměr obce 1-2010 27.12.2010 13.1.2011
   Záměr obce 2-2010 27.12.2010 13.1.2011
   Návrh rozpočtu na r.2011 27.12.2010 27.12.2010
   Rozp.výhled na r. 2012 - 13 10.12.2010 27.12.2010
   Upozornění FÚ - konec roku.doc 2.12.2010 31.12.2010
   MĚSTSKÝ ÚŘAD VESELí NAD Rozhodnutí - veř. vyhláška.docx 26.11.2010 13.12.2010
   Usnesení z ustavujícího zasedání ZO 8.11.2010
   Usnesení z ustavujícího zasedání ZO 2010 8.11.2010
   Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce.docx 1.11.2010 8.11.2010
   2010 - Výsledky voleb do ZO.docx 18.10.2010
   Stanovení min.členů vol.komise 16.8.2010 16.9.2010
   Seznam obcí a počet podpisů na peticích 25.7.2010 10.8.2010
   Mikroregion_Straznicko-Rozpocet 2011.xls 28.2.0 16.3.2011
   Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 17.2.0 5.3.2012
   Ordinační doba . Dr.Chytilová Hr.Lhota