Středa 14. listopadu 2018

Upozornění pro občany

 

Z důvodu ochrany osobních údajů a platnosti nařízení EU známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation) nebudeme zápisy zastupitelstva obce na webových stránkách zveřejňovat. Občané Žeravin mohou dle § 95 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb.zákon o obcích (obecní nařízení), v planém znění, nahlédnout do zápisu zasedání ZO po jeho vyhotovení na obecním úřadě v pracovní době.

Název Vyvěšeno Sňato
   Usnesení z ustavujícího zasedání ZO - 2.11.2018 2.11.2018 31.12.2018
   Usnesení ZO - 3.9.2018 3.9.2018 31.12.2018
   Usnesení ZO - 9.7.2018 9.7.2018 31.12.2018
   Usnesení ZO - 11.6.2018 11.6.2018 31.12.2018
   Usnesení ZO - 9.5.2018 9.5.2018 31.12.2018
   Usnesení ZO - 13.3.2018 13.3.2018 31.12.2018
   Usnesení ZO - 26.2.2018 26.2.2018 31.12.2018
   Usnesení ZO - 3.1.2018 3.1.2018 31.12.2018