Pátek 22. března 2019

Upozornění pro občany

 

Z důvodu ochrany osobních údajů a platnosti nařízení EU známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation) nebudeme zápisy zastupitelstva obce na webových stránkách zveřejňovat. Občané Žeravin mohou dle § 95 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb.zákon o obcích (obecní nařízení), v planém znění, nahlédnout do zápisu zasedání ZO po jeho vyhotovení na obecním úřadě v pracovní době.

Název Vyvěšeno Sňato
   Usnesení ZO - 25.2.2019 25.2.2019 30.4.2019
   Usnesení ZO - 1.2.2019 1.2.2019 31.3.2019
   Usnesení ZO - 2.1.2019 2.1.2019 31.3.2019
   Usnesení ZO - 21.12.2018 21.12.2018 31.3.2019