Úterý 22. května 2018

Upozornění pro občany

Z důvodu ochrany osobních údajů vyskytujících se v zápisech zasedání zastupitelstva obce, nebudou tyto zápisy vyvěšeny na webových stránkách a úřední desce obce Žeraviny .

Do zápisu je možné nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.

Název Vyvěšeno Sňato
   Usnesení ZO - 9.5.2018 9.5.2018 31.12.2018
   Usnesení ZO - 13.3.2018 13.3.2018 31.12.2018
   Usnesení ZO - 26.2.2018 26.2.2018 31.12.2018
   Usnesení ZO - 3.1.2018 3.1.2018 31.12.2018
   Usnesení ZO - 28.12.2017 28.12.2017 31.12.2018