Čtvrtek 12. prosince 2019

Upozornění pro občany

 

Z důvodu ochrany osobních údajů a platnosti nařízení EU známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation) nebudeme zápisy zastupitelstva obce na webových stránkách zveřejňovat. Občané Žeravin mohou dle § 95 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb.zákon o obcích (obecní nařízení), v planém znění, nahlédnout do zápisu zasedání ZO po jeho vyhotovení na obecním úřadě v pracovní době.

Název Vyvěšeno Sňato
   Usnesení z mimořádného ZO - 2..12.2019 3.12.2019 31.12.2019
   Usnesení ZO - 23.9.2019 24.9.2019 31.12.2019