Středa 05. srpna 2020

Volby do zastupitelstva obce 2018

Volby do zastupitelstev obcí se budou konat v termínu: 5. a 6. října 2018.

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí v termínu: 5. a 6. října 2018.

Hlasovat se bude v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00.

Při volbách do zastupitelstev obcí může kromě občana České republiky s trvalým pobytem v obci volit také občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v téo obci přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu. Jediná podmínka je, že volič je zapsán do tzv.dodatku stálého seznamu voličů, do kterého ho obecní úřad zapíše na jeho vlastní žádost.

Termín uzavření stálého seznamu voličů a jeho dodatku je 3.října v 16:00

Pro volby do zastupitlestev obcí se voličské průkazy nevydávají a volič může hlasovat pouze v místě trvalého pobytu.

 

Volby do zastupitelstev obcí - informace Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Volby do zastupitelstev obcí - informace Ministerstva vnitra ČR

Název Vyvěšeno Sňato
Nic k zobrazení