Středa 29. května 2024

Obecně závazné vyhlášky:

  • OZV č.2/2015 -  O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem obce Žeraviny
  • OZV č.3/2015 - Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Žeraviny
  • OZV č.4/2015 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  • OZV č.2/2016 - Stanovení podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů
  • OZV č.3/2016 - O nočním klidu

Nařízení obce:

  • 1/2014 - Tržní řád
  • 2/2019 - O zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Název Vyvěšeno Sňato
   OZV č.1/2021 - O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 15.12.2021
   Řád veřejného pohřebiště.pdf 24.8.2021
   OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 13.12.2019
   OZV č.3/2016 - O nočním klidu 25.8.2016
   OZV č.2/2016, Stanovení podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci 25.8.2016
   OZV č.3/2015 - Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Žeraviny 16.4.2015
   OZV č.4/2015 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 16.4.2015