Neděle 18. března 2018
Název Vyvěšeno Sňato
ARCHIV
   Záměr - oprava kapličky p.Marie Lurdské 23.2.2017 10.3.2017
   Záměr obce - alejová výsadba Lípa srdčitá 26.1.2017 10.2.2017
   Záměr obce - alejová výsadba 25.8.2016 10.9.2016
   Záměr obce - vytvoření odpočinkové zóny v obci Žeraviny 30.6.2016 15.7.2016
   Záměr obce - vybudování vodovodu 30.6.2016 15.7.2016
   Záměr obce - odkoupení pozemku 18.4.2016 4.5.2016
   Záměr obce - směna pozemku 13.4.2016 29.4.2016
   Záměr obce - rekonstrukce chodníků 7.4.2016 23.4.2016
   Záměr obce - alejová výsadba - Javor 6.4.2016 21.4.2016
   Záměr obce - alejová výsadba 3.3.2016 4.4.2016
   Záměr obce - výměna oken KD 3.3.2016 4.4.2016
   Záměr obce - alejová výsadba - Topol bílý 15.2.2016 1.3.2016
   Záměr obce - vypůjčení nebytových prostor - prodejny potravin 15.2.2016 2.3.2016
   Záměr obce - alejová výsadba 1.12.2015 15.12.2015
   Záměr obce - pronájem nebytových prostor 25.9.2015 31.10.2015
   Záměr obce - alejová výsadba Sorbus aucupária 23.9.2015 8.10.2015
   Záměr obce - zateplení veř.budovy KD 23.9.2015 20.10.2015
   Záměr obce - vypracování žádosti 23.9.2015 20.10.2015
   Záměr obce - vypracovvání projektové dokumentace 23.9.2015 20.10.2015
   Záměr obce - odkoupení pozemku p.č. 1109, KÚ Žeraviny 16.4.2015 2.5.2015
   Záměr obce - smlouva o zřízení věcného břemene - E.ON - Jurásek 16.4.2015 2.5.2015
   Záměr obce - smlouva s AGRO Vnorovy 23.2.2015 10.3.2015
   Záměr obce - odprodej pozemků...... 5.2.2015 20.2.2015
   Záměr obce - zřizování hracích prvků 20.1.2015 4.2.2015
   Záměr obce - nákup kompostérů 20.1.2015 3.2.2015
   Záměr obce - internetová síť 3.1.2015 18.1.2015
   Záměr obce - územní plán obce 3.1.2015 18.1.2015
   Záměr obce - pronajmout kuchyni KD 16.12.2014 2.1.2015
   Záměr obce - dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemků 15.12.2014 31.12.2014
   Záměr obce - pronájem prostor KD 1.12.2014 2.1.2015