Středa 29. května 2024

 

 Czech POINT

Výpisyveřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

Výpisyneveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů

Ceník:

  Cena za 1.stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- 50,-
Živnostenský rejstřík 100,- 50,-
Katastr nemovitostí 100,- 50,-
Rejstřík trestů 100,- 0,-
 

     

Žadatel o výpis doloží následující doklady:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledávání svého požadavku.

obchodní rejstřík subjektu
živnostenský rejstřík podnikatele/fyzické osoby
katastr nemovitostí název katastrálního území, číslo listu vlastnictví, popř. parcelní číslo nebo číslo popisné RD

 

Ověřené výpisyneveřejných evidencíRejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přinestesebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolenídlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.