Středa 29. května 2024

Obecní znaky

  • Obecní znak a prapor byly posvěceny dne 30.5.2004.
Znak
  • Slavnostního svěcení se zúčastnil mimo jiné hejtman Jihomoravského kraje p. Stanislav Juránek.
Vlajka
  • Z Vyjádření heraldika-autora návrhu znaku a praporu obce Miroslava J. V. Pavlů:

Žeraviny byly vždy zemědělskou obcí. Původ jména obce je nejasný, buď znamená ves lidí Žeravových nebo také ptáka jeřába nebo možná ves, založenou na pastvině. Obecní pečeť, pocházející z 18. století nese obraz stromu na trávníku. Strom na obecní pečeti by mohl být jeřábem.Tvůrce návrhů žeravinského znaku a praporu vycházel ze staré obecní pečeti-jedinou figurou, uplatněnou ve znaku i na listu praporu se stala stylizovaná větvička jeřábu s plody a listy.