Sobota 27. února 2021

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 • 1. Název
OBEC ŽERAVINY
 • 2. Důvod a způsob založení
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
OBEC ŽERAVINY, 69663, ŽERAVINY Č. 44
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
OBEC ŽERAVINY, 69663, ŽERAVINY Č. 44
518 327 123
 • 4.6 Adresa internetové stránky
 • 4.7 Adresa e-podatelny
 • 4.8 Další elektronické adresy
 • 5. Případné platby lze poukázat
č. účtu: 24928-671/0100
 • 6. IČ
00488887
 • 7. DIČ
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
 • 11. Opravné prostředky
 • 12. Formuláře
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
 • 14. Předpisy
  • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  • 14.2 Vydané právní předpisy
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
  • 16.2 Výhradní licence
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Název Vyvěšeno Sňato
   Výroční zpráva za rok 2020 25.2.2021 25.2.2024
   Výroční zpráva za rok 2019 24.2.2020 24.2.2023
   Poskytnutí informace na základě zákona 106/1999 Sb 27.8.2019 31.12.2022
   Výroční zpráva za rok 2018 14.2.2019 31.12.2022