Sobota 13. dubna 2024

DSO ČOV Velička

Odkaz na nové webové stránky:

https://www.covvelicka.cz/titulni-stranka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DSO ČOV Velička připomíná všem občanům, aby si zkontrolovali počty osob ve svých domácnostech přihlášených na stočné. Veškeré změny – nově narozené děti, úmrtí, přihlášení nebo odhlášení trvalého pobytu, prodej nemovitosti aj. jsou občané povinni sami písemně nahlásit nejpozději do 30 dnů do kanceláře DSO ČOV Velička, tak jak je to uvedeno ve smlouvě na stočné. Tiskopisy k ohlášení změny jsou k dispozici v kanceláři ČOV Velička i na všech OÚ dobrovolného svazku obcí.

Stočné platí všechny osoby trvale přihlášené v obci. Cenu stočného schvaluje dle vypočítané kalkulace každoročně v prosinci VH DSO ČOV Velička. Pro rok 2024 byla schválená ve výši: 1 920,- Kč/osob/rok. Splatnost poplatku za stočné je vždy do konce kalendářního roku.

Od listopadu 2023 se mění úřední hodiny v kanceláři DSO ČOV Velička následovně:

Pondělí            12:00 – 17:00

Úterý               08:30 – 11:30

Středa             08:30 – 11:30

Čtvrtek            12:00 – 17:00

Pátek               08:30 – 10:30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předseda představenstva:    Bc. Otakar Březina 724 159 365

Účetní:    Jana Nejeschlebová 721 567 046

Technický pracovník:    Vít Janíček 607 098 711

Formulář na ohlášení změn v počtu osob přihlášených na stočné je ke stažení zde.

 

Kancelář DSO ČOV Velička - pracovní doba:

Pondělí   12:00 - 17:00
Úterý 8:30 - 11:30  
Středa 8:30 - 11:30  
Čtvrtek   12:00 - 17:00
Pátek 8:30 - 10:30  

 

Telefon: 721 567 046

Email: cov.velicka@seznam.cz

Č. účtu: 86-2525110287/0100

IČO: 71220925

DIČ: CZ71220925

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VH DSO ČOV Velička schválila kalkulaci ceny stočného pro rok 2024:

Cena stočného na 1 obyvatele činí:             1920,- Kč/osobu/rok, včetně DPH

Za neobydlené domy je cena stočného:        900,- Kč/dům/rok, včetně DPH

U provozoven je cena stočného:                   47,65 Kč/m3 + DPH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VH DSO ČOV Velička schválila kalkulaci ceny stočného pro rok 2023:

Cena stočného na 1 obyvatele činí:             2060,- Kč/osobu/rok, včetně DPH

Za neobydlené domy je cena stočného:        900,- Kč/dům/rok, včetně DPH

U provozoven je cena stočného:                   52,05 Kč/m3 + DPH

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VH DSO ČOV Velička schválila kalkulaci ceny stočného pro rok 2022:

Cena stočného na 1 obyvatele činí:             1188,- Kč/osobu/rok, včetně DPH

Za neobydlené domy je cena stočného:        900,- Kč/dům/rok, včetně DPH

U provozoven je cena stočného:                   30,03 Kč/m3 + DPH

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VH DSO ČOV Velička schválila kalkulaci ceny stočného pro rok 2021:

Cena stočného na 1 obyvatele činí:             1116,- Kč/osobu/rok, včetně DPH

Za neobydlené domy je cena stočného:        900,- Kč/dům/rok, včetně DPH

U provozoven je cena stočného:                   28,20 Kč/m3 + DPH

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VH DSO ČOV Velička schválila kalkulaci ceny stočného pro rok 2020:

Cena stočného na 1 obyvatele činí:             1060,- Kč/osobu/rok, včetně DPH

Za neobydlené domy je cena stočného:        900,- Kč/dům/rok, včetně DPH

U provozoven je cena stočného:                   26,35 Kč/m3 + DPH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VH DSO ČOV Velička schválila kalkulaci ceny stočného pro rok 2019:

Cena stočného na 1 obyvatele činí:              1000,- Kč/osobu/rok, včetně DPH

Za neobydlené domy je cena stočného:         900,- Kč/dům/rok, včetně DPH

U provozoven je cena stočného:                    24,86 Kč/m3 + DPH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DSO ČOV Velička upozorňuje na zákonnou povinnost být připojeni na kanalizaci v místě, kde je ČOV vybudována (§ 3 odst.8 zákona o vodovodech a kanalizacích)

Zároveň vyzýváme občany ke kontrole počtu přihlášených osob ve svých domácnostech. Dle smlouvy na stočné má odběratel povinnost písemně informovat dodavatele o změnách majících vliv na výši stočného, především změnu počtu trvale přihlášených osob, popř.změnu majitele nemovitosti a to ve lhůtě 30 dnů od doby, kdy ke změně došlo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrovolný svazek má k dispozici fekál, abychom byli schopni zajistit vyvezení septiků. Tuto službu si můžete objednat na tel.: 607 098 711  Vít Janíček.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubory ke stažení:

Název Vyvěšeno Sňato Účinnost od
   ČOV Velička - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024 - 2025 12.12.2023 31.12.2024
   Schválený rozpočet na rok 2014 18.12.2013
   Schválený rozpočet na rok 2013 17.12.2012
   Schválený rozpočet ČOV Velička na r.2012 13.12.2011
   Závěrečný účet DSO ČOV Velička za rok 2010 28.6.2011
   OHLíÅ ENí ZMčšNY POPLATKOVÉ POVINNOSTI 1.1.2008
   Informace DSO ČOV Velička 2009
   Závěrečný účet DSO ČOV Velička 2009