Neděle 18. března 2018

DSO ČOV Velička

Předseda představenstva:    Ing. Petr Hanák 724 162 276

Účetní:    Věra Výborná 721 567 046

Technický pracovník:    Vít Janíček 731 217 653

Formulář na ohlášení změn v počtu osob přihlášených na stočné je ke stažení zde.

 

Kancelář DSO ČOV Velička - pracovní doba:

Pondělí 6:00 - 7:00 14:00 - 17:00
Úterý 6:00 - 7:00 11:30 - 15:30
Středa 6:00 - 7:00  
Čtvrtek 6:00 - 7:00 14:00 - 16:00
Pátek 6:00 - 13:00  

 

Telefon: 721 567 046

Email: cov.velicka@seznam.cz

Č. účtu: 86-2525110287/0100

IČO: 71220925

DIČ: CZ71220925

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VH DSO ČOV Velička schválila kalkulaci ceny stočného pro rok 2018:

Cena stočného na 1 obyvatele činí:              768,- Kč/osobu/rok, včetně DPH

Za neobydlené domy je cena stočného:       620,- Kč/dům/rok, včetně DPH

U provozoven je cena stočného:                    19,13 Kč/m3 + DPH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DSO ČOV Velička upozorňuje na zákonnou povinnost být připojeni na kanalizaci v místě, kde je ČOV vybudována (§ 3 odst.8 zákona o vodovodech a kanalizacích)

Zároveň vyzýváme občany ke kontrole počtu přihlášených osob ve svých domácnostech. Dle smlouvy na stočné má odběratel povinnost písemně informovat dodavatele o změnách majících vliv na výši stočného, především změnu počtu trvale přihlášených osob, popř.změnu majitele nemovitosti a to ve lhůtě 30 dnů od doby, kdy ke změně došlo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrovolný svazek má k dispozici fekál, abychom byli schopni zajistit vyvezení septiků. Tuto službu si můžete objednat na tel.: 731 217 653  Vít Janíček.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubory ke stažení:

Název Vyvěšeno Sňato Účinnost od
   Cena stočného pro rok 2018 1.1.2018 31.12.2018
ARCHIV
   Cena stočného pro rok 2017 1.2.2017 31.12.2017
   Oznámení konání VH ČOV Velička 1.12.2016 14.12.2016
   Oznámení ČOV Velička 22.9.2016 10.3.2017
   Informace pro občany 20.4.2016 31.12.2016
   Návrh ZÚ ČOV Veička za rok 2014 6.3.2015 22.3.2015
   Pozvánka na VH ČOV Velička 25.2.2015 5.3.2015
   Schválený rozpočet na rok 2014 18.12.2013
   Návrh rozpočtu na rok 2014 25.11.2013 11.12.2013
   Rozp.výhled na r.2015 - 2016 25.11.2013 11.12.2013
   Schválený rozpočet na rok 2013 17.12.2012
   Návrh rozpočtu na rok 2013 25.11.2012 11.12.2012
   Rozp.výhled na r.2014 - 2015 25.11.2012 11.12.2012
   Schválený rozpočet ČOV Velička na r.2012 13.12.2011
   Návrh rozpočtu na rok 2012 28.11.2011 13.12.2011
   Závěrečný účet DSO ČOV Velička za rok 2010 28.6.2011
   Návrh - Závěrečný účet DSO ČOV Velička 2010.doc 14.5.2011 30.5.2011
   Schválený rozpočet na rok 2011 5.12.2010 20.12.2010
   Rozp.výhled na r.2011,12,13 5.12.2010 20.12.2010
   OHLÁŠENÍ ZMĚNY POPLATKOVÉ POVINNOSTI 1.1.2008
   Informace DSO ČOV Velička 2009
   Závěrečný účet DSO ČOV Velička 2009