Úterý 22. května 2018

DSO ČOV Velička

Předseda představenstva:    Ing. Petr Hanák 724 162 276

Účetní:    Věra Výborná 721 567 046

Technický pracovník:    Vít Janíček 731 217 653

Formulář na ohlášení změn v počtu osob přihlášených na stočné je ke stažení zde.

 

Kancelář DSO ČOV Velička - pracovní doba:

Pondělí 6:00 - 7:00 14:00 - 17:00
Úterý 6:00 - 7:00 11:30 - 15:30
Středa 6:00 - 7:00  
Čtvrtek 6:00 - 7:00 14:00 - 16:00
Pátek 6:00 - 13:00  

 

Telefon: 721 567 046

Email: cov.velicka@seznam.cz

Č. účtu: 86-2525110287/0100

IČO: 71220925

DIČ: CZ71220925

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VH DSO ČOV Velička schválila kalkulaci ceny stočného pro rok 2018:

Cena stočného na 1 obyvatele činí:              768,- Kč/osobu/rok, včetně DPH

Za neobydlené domy je cena stočného:       620,- Kč/dům/rok, včetně DPH

U provozoven je cena stočného:                    19,13 Kč/m3 + DPH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DSO ČOV Velička upozorňuje na zákonnou povinnost být připojeni na kanalizaci v místě, kde je ČOV vybudována (§ 3 odst.8 zákona o vodovodech a kanalizacích)

Zároveň vyzýváme občany ke kontrole počtu přihlášených osob ve svých domácnostech. Dle smlouvy na stočné má odběratel povinnost písemně informovat dodavatele o změnách majících vliv na výši stočného, především změnu počtu trvale přihlášených osob, popř.změnu majitele nemovitosti a to ve lhůtě 30 dnů od doby, kdy ke změně došlo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrovolný svazek má k dispozici fekál, abychom byli schopni zajistit vyvezení septiků. Tuto službu si můžete objednat na tel.: 731 217 653  Vít Janíček.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubory ke stažení:

Název Vyvěšeno Sňato Účinnost od
   Cena stočného pro rok 2018 1.1.2018 31.12.2018