Středa 31. května 2023

DSO ČOV Velička

Předseda představenstva:    Bc. Otakar Březina 724 159 365

Účetní:    Věra Výborná 721 567 046

Technický pracovník:    Vít Janíček 607 098 711

Formulář na ohlášení změn v počTu osob přihlášených na stočné je ke stažení zde.

 

Kancelář DSO ČOV Velička - pracovní doba:

Pondělí 6:00 - 7:00 14:00 - 17:00
Úterý 6:00 - 7:00 11:30 - 15:30
Středa 6:00 - 7:00  
Čtvrtek 6:00 - 7:00 14:00 - 16:00
Pátek 6:00 - 13:00  

 

Telefon: 721 567 046

Email: cov.velicka@seznam.cz

Č. účtu: 86-2525110287/0100

IČO: 71220925

DIČ: CZ71220925

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VH DSO ČOV Velička schválila kalkulaci ceny stočného pro rok 2023:

Cena stočného na 1 obyvatele činí:             2060,- Kč/osobu/rok, včetně DPH

Za neobydlené domy je cena stočného:        900,- Kč/dům/rok, včetně DPH

U provozoven je cena stočného:                   52,05 Kč/m3 + DPH

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VH DSO ČOV Velička schválila kalkulaci ceny stočného pro rok 2022:

Cena stočného na 1 obyvatele činí:             1188,- Kč/osobu/rok, včetně DPH

Za neobydlené domy je cena stočného:        900,- Kč/dům/rok, včetně DPH

U provozoven je cena stočného:                   30,03 Kč/m3 + DPH

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VH DSO ČOV Velička schválila kalkulaci ceny stočného pro rok 2021:

Cena stočného na 1 obyvatele činí:             1116,- Kč/osobu/rok, včetně DPH

Za neobydlené domy je cena stočného:        900,- Kč/dům/rok, včetně DPH

U provozoven je cena stočného:                   28,20 Kč/m3 + DPH

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VH DSO ČOV Velička schválila kalkulaci ceny stočného pro rok 2020:

Cena stočného na 1 obyvatele činí:             1060,- Kč/osobu/rok, včetně DPH

Za neobydlené domy je cena stočného:        900,- Kč/dům/rok, včetně DPH

U provozoven je cena stočného:                   26,35 Kč/m3 + DPH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VH DSO ČOV Velička schválila kalkulaci ceny stočného pro rok 2019:

Cena stočného na 1 obyvatele činí:              1000,- Kč/osobu/rok, včetně DPH

Za neobydlené domy je cena stočného:         900,- Kč/dům/rok, včetně DPH

U provozoven je cena stočného:                    24,86 Kč/m3 + DPH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DSO ČOV Velička upozorňuje na zákonnou povinnost být připojeni na kanalizaci v místě, kde je ČOV vybudována (§ 3 odst.8 zákona o vodovodech a kanalizacích)

Zároveň vyzýváme občany ke kontrole počtu přihlášených osob ve svých domácnostech. Dle smlouvy na stočné má odběratel povinnost písemně informovat dodavatele o změnách majících vliv na výši stočného, především změnu počtu trvale přihlášených osob, popř.změnu majitele nemovitosti a to ve lhůtě 30 dnů od doby, kdy ke změně došlo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrovolný svazek má k dispozici fekál, abychom byli schopni zajistit vyvezení septiků. Tuto službu si můžete objednat na tel.: 607 098 711  Vít Janíček.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubory ke stažení:

Název Vyvěšeno Sňato Účinnost od
   Informace pro občany - oznamování změn 1.9.2020 1.9.2023
   Schválený rozpočet na rok 2014 18.12.2013
   Schválený rozpočet na rok 2013 17.12.2012
   Schválený rozpočet ČOV Velička na r.2012 13.12.2011
   Závěrečný účet DSO ČOV Velička za rok 2010 28.6.2011
   OHLíÅ ENí ZMčšNY POPLATKOVÉ POVINNOSTI 1.1.2008
   Informace DSO ČOV Velička 2009
   Závěrečný účet DSO ČOV Velička 2009